КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(NACE, Rev. 1.1-2002)
ДК 009:2005

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики». Розроблення КВЕД здійснено на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу — Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.l, mod.7).

22 Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації.
Цей розділ включає діяльність видавництв щодо видання газет, журналів та інших періодичних видань, книг, карт, атласів, афіш, плакатів, марок тощо.

Видавництва є власниками авторських прав на продукцію, що готується до видання. Продукція може видаватись як в одному, так і в декількох форматах: друкованій формі, на звукових касетах, компакт-дисках або шляхом оперативної електронної публікації (Інтернет).

Цей розділ включає поліграфічну діяльність, яка полягає у друкуванні газет, періодичних видань, книг, бланків та іншої друкованої продукції. До розділу включені також допоміжні види діяльності як невід’ємна частина поліграфічного процесу, результатом якого є друкарська форма, оздоблена книга, записи на магнітних носіях тощо.

У поліграфії використовуються різноманітні способи перенесення інформації та зображення з пластини, екрану чи комп’ютерної бази даних на відповідний носій з паперу, пластика, металу, тканини, дерева, магнітний носій тощо (літографія, фотомеханічний спосіб виготовлення кліше, трафаретний друк, друк з пружних форм). Нові технології використовують комп’ютерні програми для безпосереднього управління процесом друку та нові види устатковання (цифровий та безконтактний друк).

Видавнича та поліграфічна діяльність може здійснюватись як одним підприємством (наприклад, видання та друк газет), так і окремими.

Цей розділ не включає:
— видання програмного забезпечення (див. 72.21)
— видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет (див. 72.40)

Тиражування записаних носіїв інформації

22.31.0 Тиражування звукозаписів

Цей підклас включає:
— тиражування на грамплатівки, компакт-диски, диски системи DVD та магнітні стрічки музичних і інших звукозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії)
22.32.0 Тиражування відеозаписів

Цей підклас включає:
— тиражування на компакт-диски, диски системи DVD та відеокасети фільмів та інших відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії)

Цей підклас не включає:
— розповсюдження фільмів (див. 92.12)

72.40.0 Діяльність, пов’язана з банками даних

Цей підклас включає:
— надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення
— видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет
— створення баз даних у оперативному режимі «он-лайн»
— створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
— діяльність, пов’язану з порталами пошуку у web-мережі

Цей підклас не включає:
— видання матеріалів у Інтернеті, які мають інші форми публікації (див. 22)

72.5 Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки

Цей клас не включає:
— монтаж та установлення офісних машин та обчислювальної техніки (див. 30)

92.1 Виробництво фільмів
92.11.0
Виробництво фільмів

Цей підклас включає:
— виробництво ігрових та неігрових кіно- та відеофільмів для безпосередньої демонстрації в кінотеатрах чи по телебаченню
— виробництво на кіностудіях чи в спеціальних лабораторіях анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, повнометражних, документальних, короткометражних фільмів тощо, розважального, рекламного, навчального чи інформативного характеру
— допоміжну діяльність: дублювання, монтаж кіно- та відеофільмів, оброблення плівок, пов’язаних з кіно та телебаченням тощо
— діяльність студій звукозапису, пов’язаних та не пов’язаних з виробництвом фільмів

Цей підклас не включає:
— контратипування та тиражування аудіо та відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) (див. 22.3)
— оброблення плівок, не призначених для кінопрокату (див. 74.81)
— діяльність агентів та агентств, продюсерів, що пов’язана зі складанням контрактів на участь у кінофільмах, театральних постановах тощо (див. 74.87)
— виробництво кіно та відеофільмів на телестудіях (див. 92.20)
— діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: акторів, режисерів, театральних художників, співаків тощо (див. 92.31.1)

92.12.0 Розповсюдження фільмів

Цей підклас включає:
— діяльність, пов’язану з укладанням контрактів з іншими організаціями та установами на продаж чи прокат фільмів, цифрових відеодисків і відеокасет, включаючи доставку і зберігання фільмів
— купівлю та продаж прав на розповсюдження кіно- та відеофільмів

Цей підклас не включає:
— контратипування та тиражування відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) (див. 22.32)
— оптову торгівлю цифровими відеодисками і відеокасетами (див. 51.43.2)
— роздрібну торгівлю відеофільмами (див. 52.45)
— прокат відеофільмів населенню (див. 71.40)

92.13.0 Демонстрація кінофільмів

Цей підклас включає:
— демонстрацію кіно- чи відеофільмів у кінотеатрах, у т. ч. під відкритим небом, або в інших, призначених для демонстрації фільмів, приміщеннях

Цей підклас включає також:
— діяльність клубів кінолюбителів

92.2 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

Цей підклас включає:
— створення радіо- та телевізійних програм, пов’язаних або не пов’язаних з їх трансляцією
— передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм

Примітка.
Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони зазвичай записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому.

Цей підклас не включає:

— трансляцію радіо- та телевізійних програм системою кабельного, радіорелейного чи супутникового зв’язку (див. 64.20)
— виробництво кіно та відеофільмів кіностудіями (див. 92.11)
— діяльність інформаційних агентств (див. 92.40)

92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність

Цей підклас включає:
— організацію розваг, не віднесених до інших групувань: вистав лялькових театрів, циркових вистав, розважальних тирів, родео, феєрверків, танцювальних шкіл та викладачів танцю тощо

Цей підклас не включає:
— інші види рекреаційної діяльності (див. 92.72)


74.81 Діяльність у сфері фотографії

Цей підклас включає:
— виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів: фотографій на документи, шкільні та весільні фотографії тощо, фотографій для реклами, видавницької продукції, журналів мод, операцій з нерухомістю чи для туризму, аерофотознімків
— оброблення плівок, не призначених для кінопрокату
— монтаж слайдів
— перезнімання, реставрацію та ретушування фотографій

Цей підклас включає також:
— експлуатацію фотоавтоматів

Цей підклас не включає:
— оброблення плівок, пов’язане з кіно та телебаченням (див. 92.11)

Обсуждение